Mindfulness, Meditation, EFB-metoden (andningsterapi), Yoga

 

Vad är Mindfulness?

"Erfarenheten av mindfulness kan inte fångas i ord, därför att medvetenhet inträffar innan ord uppstår i vårt sinne." Ola Schenström

Genom Mindfulness: "Vi följer vad som just nu pågår i vårt liv, ögonblick för ögonblick, medvetna om vad som sker i våra sinnen, vår kropp och tankevärld. En sådan flexibel inställning ökar våra möjligheter att stund för stund göra kloka val och hantera en ständigt föränderlig omvärld konstruktivt och med vår energi i behåll." Ola Schenström

Genom Mindfulness kan du:

 • Minska stressen (Du är väl medveten om att stress är orsaken till många fysiska sjukdomar och mentala besvär)
 • Öka koncentrationsförmågan överraskande mycket
 • Kunna hantera och ta ansvar för dina egna känslor, tankar och vanemässiga beteenden, istället för att agera ut automatiskt eller skylla på omgivningen, energitjuvar o.s.v.
 • Bli uppmärksam på din kropps signaler och dess behov
 • Kunna prioritera och upptäcka nya valmöjligheter
 • Använda dina erfarenheter på ett effektivt sätt och våga erfara på nytt
 • Analysera och bearbeta det förflutna och planera för framtiden men ändå ha nuet som utgångspunkt
 • Få en djupare förståelse att den enda delen av livet som du kan påverka och leva fullt ut är nuet
 • Acceptera det verkliga i olika situationer och därefter bestämma dig för att låta situationen vara som den är eller förändra den
 • Skapa medvetenhet om dina inre resurser och yttre möjligheter
 • Bli mindre distraherad och irriterad
 • Minska självkritiken och lära dig att sätta rimliga krav på dig själv
 • Vara fördomsfri och bemöta dina medmänniskor med förståelse och empati
 • Upptäcka mängder av härliga detaljer och nyanser i livet
 • Sluta med ältandet och lära dig att kunna släppa det oönskade
 • Minska tidspressen och känslan av splittring
 • "Lära känna sig själv bättre genom att lyssna inåt: på tankar, känslor och kanske framför allt på vad kroppen signalerar. Vi tränar såväl våra relationer till oss själva som till andra och till världen." Ola Schenström

Även tio minuter Mindfulness varje dag har positiv inverkan på hjärnan visar forskningen

Meditation 

Meditation är tekniker för visualiseringar som hjälper dig att uppnå:

 • Djupavslappning
 • Målbildsträning
 • Minskad stress och oro
 • Ökad medvetenhet om tankens kraft
 • Stärka dina mentala färdigheter

EFB-metoden (andningsterapi)

EFB står för Energi Flow Breathing. Oftast sitter spänningarna djupt inne i musklerna och då är det inte så lätt att slappna av. EFB är en kombination av Mindfulnesss, andningsmetoder och specifik kroppsställning. Kombinationen av dessa tekniker är ett effektivt sätt att slappna av. Extra effektivt är det vid traumabearbetning.

Yoga

Jag har utbildat mig till vinyasa-Yogalärare men undervisar Mindful-Yoga. Det går inte att separera Mindfulness och Yoga från varandra. Kombinationen av dessa två många tusenåriga kunskaper och övningar blir kraftfulla. Mindful-Yoga stärker din kropp och lugnar ner ditt nervsystem. De är avslappnande och läkande på en väldigt djup nivå. De har synbara effekter på både kroppen och sinnena. 

Du är välkommen att boka privata lektioner, delta i grupp eller bjuda in dina personal och förbättra hälsan och stämningen på din arbetsplats.

Tjänster

Coaching, Friskvård & Stressterapi
Retreat, Gruppterapi
via zoom eller i Lund
Regressionsterapi
Trauma bearbetning
Läka ditt inre barn
Mindfulness, Meditation
EFB-metoden (andningsterapi)
Yoga
Healing, Aura-Soma (Färgterapi)
Andlig vägledning
Drömterapi
Massage
Samtalsterapi
Par & Relationsterapi
Friskvårdsbidrag Företag

Livetsterapi logo