Samtalsterapi, Par & Relationsterapi

 

Samtalsterapi

Du är välkommen till mig som är väl förbered att möta DIG där du kommer stå i centrum för utbyte och återspegling. 

Där vi hjälps åt att formulera och uttrycka din situation, dina tankar, känslor och attityder för att kunna hitta strategier/lösningar som gör att ditt liv kommer i samklang med ditt sanna jag som resulterar i välbefinnande och inre frid. 

Enligt hjärnforskningen är inte samtal tillräckligt för att skapa hållbara förbättringar i det mentala tillståndet (se min uppsats under ”om mig”).

Jag kombinerar många olika terapimetoder för att din session ska inkludera helheten inom dig som i sin tur möjliggör hållbar läkning och utveckling. 

Kontakta gärna mig så berättar jag mer om mitt sätt att arbeta som samtalsterapeut.

Par och relations terapi

Återkommer med information.

Tjänster

Coaching, Friskvård & Stressterapi
Retreat, Gruppterapi
via zoom eller i Lund
Regressionsterapi
Trauma bearbetning
Läka ditt inre barn
Mindfulness, Meditation
EFB-metoden (andningsterapi)
Yoga
Healing, Aura-Soma (Färgterapi)
Andlig vägledning
Drömterapi
Massage
Samtalsterapi
Par & Relationsterapi
Friskvårdsbidrag Företag

Livetsterapi logo