Om mig

Så länge jag minns har jag varit intresserad av människan och hens inre värld.

Jag kommer satsa allt av mig själv för att förstå dig där du är och sedan därifrån resa tillsammans dit du vill vara. Jag har själv råkat ut för många olika händelser på mitt livs resa. Och på så sätt har jag hittat vägen till ett harmoniskt och sunt liv. Dessutom har jag gått gedigna utbildningar inom terapi. Jag har själv fortsatt gå i terapi och lägger fortfarande mycket tid på att lära mig mer och fördjupa mig inom terapi. Det verkar som att den resan kommer fortsätta livet ut för att min nyfikenhet och mitt intresse till människan aldrig slocknar. 

I mina samtal är jag närvarande och fördomsfri. Dessa egenskaper är förutsättningarna för lyckad terapi och förutom kunskap kräver det dagliga övningar och meditationer som jag har utövat i många år nu.

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag
Först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan mer och vet mer.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa."
- Sören Kierkegaard

Mina utbildningar inom olika terapiinriktningar är:

Coach av:
Hälsoakademin Europa AB
Som följer ICF:s etiska regler

Regressionsterapeut, Samtalsterapeut, EFB instruktör, Par och Relations terapeut av:
Akademin för SER terapi, http://www.serterapi.se/

Mindfulness instruktör av:
Mindfulness center, http://www.mindfulnesscenter.se

Friskvård och stressterapeut av:
Hälsoakademin Europa AB

Healing och Andlig vägledning av: 
Your Wise Soul by Camilla Nilsson, https://www.yourwisesoul.com/

Aura-Soma, Färgterapi instruktör av:
https://aura-soma.nu/ , Christine Morel

Yoga lärare 
Raja Yoga Lund och många andra lärare i olika Yogakurser

Massage
https://harmoniqa.se/

Reiki
https://www.garden-of-feathers.com

Även Meditation och alternativa ceremonier som jag har fått kunskaper och inspirationer genom mina olika utbildningar

Uppsats

Tjänster

Coaching, Friskvård & Stressterapi
Retreat, Gruppterapi
via zoom eller i Lund
Regressionsterapi
Trauma bearbetning
Läka ditt inre barn
Mindfulness, Meditation
EFB-metoden (andningsterapi)
Yoga
Healing, Aura-Soma (Färgterapi)
Andlig vägledning
Drömterapi
Massage
Samtalsterapi
Par & Relationsterapi
Friskvårdsbidrag Företag

Livetsterapi logo